Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

22. Frigivelse af anlægsbevilling til Solstrålen, Herning

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Solstrålen, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til Solstrålen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

Børnehuset Solstrålens afdeling Skoven er pt. under omdannelse til naturbørnehave med plads til 46 børnehavebørn. Visioner og legepladsideer er indarbejdet i renoveringsbeskrivelsen.

 

Forslag til renovering af Skoven er udarbejdet af repræsentanter fra ledelsen i Solstrålen/Skoven, medarbejdere i Solstrålen/Skoven, Kommunale Ejendomme og Børn og Unge.

 

Renoveringen omfatter følgende hovedområder:

  • Renovering og forbedring af legeplads
  • Nyt ventilationsanlæg med Zoneopdeling
  • Ny belysning
  • Ny varmestyring med zoneopdeling
  • Akustikregulering
  • Renovering af toiletter

 

Der er i perioden 2020-2022 afsat 2,9 mio. kroner til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 514099 04, Solstrålen.

 

De 0,600 mio. kr. er allerede afsat i 2020 til renovering og forbedring af legeplads.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,600 mio. kr. på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, nyt stednr., Solstrålen i 2020
at beløbet på 0,600 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 514099 04, Solstrålen.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.