Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

20. Frigivelse af anlægsbevilling til Højgårdområdet, skolens matrikel, Lind

Sagsnr.: 82.00.00-P20-3-18 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Højgårdområdet, skolens matrikel, Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til Højgårdområdet på skolens matrikel.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

Kapaciteten skal øges i Højgård Børnehus i Lind. Det tog budgetforliget for 2018 højde for ved at afsætte henholdsvis fem og seks millioner kroner i 2021 og 2022 til nye tilbygninger til blandt andet førskolebørn og en opgradering af fællesarealer. I løbet af det seneste år er presset på institutionen imidlertid vokset yderligere i takt med den fortsat store tilflytning til Lind-området. Derfor har budgetforligspartierne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 valgt at fremrykke beløbet til 2019 og 2020.

 

Ud over de 11 mio. kr. er der også afsat 3 mio. kr. vedrørende Højgård SFO samt 1,850 mio. kr. til flytning/etablering af p-plads.

 

Anlægsprojektet vil blandt andet omfatte:

  • kapacitetstilpasning og opgradering i forhold til førskolebørnene, som Højgård Børnehus ønsker skal forblive på skolen. Førskolebørnene skal blandt andet have egen indgang, egne toiletter og garderober
  • værksted, som skal være basislokale til SFO1 og SFO2
  • natur/teknik lokale
  • madkundskabslokale
  • depot
  • mødelokaler
  • flytning af p-plads og etablering af 18 ekstra pladser

 

Der er i perioden 2019-2020 afsat 15,850 mio. kroner til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 305096, Højgårdområdet, kapacitetstilpasning på skolens matrikel, 513099 05 Højgårdområdet samt 514099 03 Højgård p-plads.

 

Det kan desuden oplyses, at der i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten til budget 2019 og 2020 blev afsat en pulje til prisfremskrivning til projektet på 0,120 mio. kr. i 2019 samt 0,095 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 20. Administration. Tidligere programoplæg er udarbejdet i 2017-priser, så med baggrund i prisudviklingen i perioden 2017-2020 er det modtagne licitiationsmateriale noget dyrere, hvorfor der anmodes om frigivelse af de to afsatte prisfremskrivningsbeløb. Alternativt kan det blive nødvendig at reducere på inventaret.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 6,850 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 305096, Højgårdområdet, kapacitetstilpasning på skolens matrikel
at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 513099 05, Højgårdområdet, kapacitetstilpasning på skolens matrikel
at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,850 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn sted. nr. 514099 03 Højgård p-plads. 
at anlægsudgiften delvis finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,120 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 20 Administrationen, stednr. 005077 pulje til fremskrivninger.
at anlægsudgiften delvis finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,095 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 20 Administrationen, stednr. 005077 pulje til fremskrivninger.  
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.