Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

34. Beslutning om udbud af areal

Sagsnr.: 13.06.02-G01-78-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Beslutning om udbud af areal

Beslutning