Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

36. Lejekontrakt for Ungdomscenter Knudmosens "arbejdende værksted"

Sagsnr.: 00.00.00-P19-453-06 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Lejekontrakt for Ungdomscenter Knudmosens "arbejdende værksted"

Beslutning