Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

381. Dansk Industris analyse af det lokale erhvervsklima

Sagsnr.: 24.00.00-I04-1-16 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Dansk Industris analyse af det lokale erhvervsklima

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune deltog igen i år i Dansk Industris analyse: Danmarks bedste lokale erhvervsklima. I år blev resultatet 3. plads som er en fremgang i forhold til sidste års 4. plads. Analysen er blevet grundigt gennemgået, og der søges igangsat handlinger på de områder, hvor der konstateres tilbagegang eller forbedringspotentialer.

Sagsfremstilling

Baggrund

For 8. gang har Dansk Industri lavet en landsdækkende måling af det lokale erhvervsklima. 96 af landets 98 kommuner deltager. Det gør DI’s analyse til sandsynligvis den mest refererede og mediedækkede af de mange erhvervsanalyser. I alle de 8 år har Herning ligget i top 5. Sidste år på en 4. plads og dette år på en 3.plads. Det indikerer at Herning Kommune er et af de absolut bedste steder i Danmark at drive virksomhed.

87 procent af alle de virksomhedsledere der har svaret på analysen siger, at de vil anbefale andre at etablere sig i Herning Kommune.

 

På en lang række af de punkter, som analysen måler, er Herning Kommune gået frem, og det gælder også de blødere ting, der har stor betydning for virksomhederne. Som eksempler på disse kan nævnes folkeskole og børnepasningstilbud.

 

Herning Kommune arbejder konstant og målrettet med at skabe gode forhold for både eksisterende og nye virksomheder.

- Sidste år fremhævede virksomhederne, at tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft var deres største udfordring. Det har vi fra kommunes side haft målrettet fokus på, og det kvitterer virksomhederne også for ved at sende os frem fra en 14. til en 8.plads i Danmark.

 

Herning Kommune skal vedblivende arbejde på at sikre de bedste rammer for at leve et godt liv, hvor alle borgere har mulighed for at vælge den rette uddannelse og efterfølgende få et job, der sikrer selvforsørgelse.

 

Om analysen
Analysen er opbygget af både subjektive og objektive parametre. De subjektive spørgsmål vægter 67% og de objektive betragtninger 33%. Der er således tale om et resultat som kan påvirkes af både faktuelle ændringer og italesættelser og opfattelser.

 

Initiativer
På baggrund af analysen er det besluttet at arbejde med yderligere erhvervsudviklende initiativer på de områder hvor forbedringspotentialet vurderes at være størst.

 

Primært for at have det bedste lokale erhvervsklima.

Sekundært for at være anerkendt for at have det.

Tertiært for at få en bedre placering i analysen.

Handlinger opdeles i to spor. Det ene er områder hvor det er sandsynligt at vi alene med italesættelser af nuværende indsats kan forbedre placeringen. Det andet spor er de placeringer der kalder på en fremmende handling for at udnytte potentialet.

 

Italesættelser

Fremmende handlinger

Altid huske "fordi-vinklen"

·         Ex: Vi bygger Lindbjergskolen fordi børns trivsel er meget vigtig for os.

·         Vi arrangerer DM i Skills fordi det er vigtigt for os at understøtte at vores virksomheder kan få kvalificeret arbejdskraft

·         Vi laver en iværksætterstrategi fordi det er essentielt for os at sikre at vi også fremover har et sundt erhvervsliv med masser af gode arbejdspladser

Udbudsproces private leverandør.

Få fortalt hvorfor den er som den er.

 

Arbejdskraftsituationen er et fortsat fokusområde for kommunen.

Kvalitetscheck af Jobcentrets hotline med henblik på forbredring af service.

 

Etablere af et administrativt erhvervsadvisory board.

 

Implementere iværksætterstrategi.

 

Databaseret gennemgang af konkrete målepunkter sammen med DataLab.

 

Erhvervsplaymakerordningen etableres.

 

Sammen om fastholdelse i Beskæftigelsesafdelingen: Ny indsats for sygefraværssamtaler.

 

 


Ansvaret for det videre arbejde med forbedringer af Herning Kommunes lokale erhvervsklima ligger hos Erhvervs- og Borgerservicechef Henrik Kjeldsen

 

Direktør Jørgen Krogh og Erhvervs- og Borgerservicechef Henrik Kjeldsen deltager under behandling af punktet, og gennemgår analysen og de foreslåede ekstra indsatser.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at analysen tages til efterretning,
at de nævnte indsatsområder indgår i en handlingsplan.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker speciel opmærksomhed også på den oplevede service i Jobcentret.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.