Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

384. Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet

Sagsnr.: 03.12.20-A30-1-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i sager, hvor der er uenigheder mellem lejere og udlejere inden for det almennyttige boligbyggeri. Nævnet er lovpligtigt.

Sagsfremstilling

I henhold til almenlejelovens § 97 skal Beboerklagenævnet bestå af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen, og de 2 øvrige medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

 

Beboerklagenævnet består i dag af:

  • Formand Lisbeth Bisgaard og suppleant Stefan Ottosen
  • Udlejerrepræsentant Lisbeth Nielsen og suppleant Betina Voss
  • Lejerrepræsentant Hans Agerup og suppleant Ole Schunck

 

Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Byrådet traf på sit møde den 10. oktober 2017 beslutning om indstilling af Lisbeth Bisgaard og Stefan Ottosen. Statsforvaltningen har herefter beskikket disse.

 

Sekretariatet har skrevet til de boligorganisationer, som har boliger i Herning Kommune samt Lejernes Landsorganisation, Herning og anmodet om at indstille medlemmer til nævnet.

 

Boligorganisationerne, bestående af Boligselskabet Fruehøjgaard, FællesBo, Lejerbo samt Bomidtvest har indstillet følgende som udlejerrepræsentant:

Som medlem: Lisbeth Nielsen, Bomidtvest

Suppleant: Betina Voss, Fruehøjgaard

 

Lejernes Landsorganisation, Herning, har indstillet følgende som lejerrepræsentant:

Som medlem: Hans Agerup

Som Suppleant: Marius Kristensen

 

Som socialt sagkyndigt medlem har været udpeget afdelingschef Carsten Lagoni og som dennes suppleant afdelingsleder Bente Hjort. De pågældende har erklæret sig villige til at fungere i en ny periode.

 

Der skal ske udpegning af medlemmerne for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Lisbeth Nielsen udpeges som udlejerrepræsentant, og Betina Voss udpeges som suppleant,
at Hans Agerup udpeges som lejerrepræsentant og Marius Kristensen udpeges som suppleant.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.