Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

420. Godkendelse af anlægsregnskab for haludvidelsesprojekt Alpi-Hallerne i Lind

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-8-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for haludvidelsesprojekt Alpi-Hallerne i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Mette Nielsen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende haludvidelseprojekt Alpi-Hallerne i Lind fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en ny multihal/samlingssal på 1.188 m2 med musiklokale med scene og tilhørende depot samt fitnessrum og foyer/ophold. Haludvidelsen skaber gode muligheder og synergi samt gensidig udnyttelse af lokaler i henholdsvis skole og hal, mere fleksible muligheder for haltid og mangfoldige anvendelsesmuligheder.

 

Med henvisning til anlægsbevilling givet af Byrådet den 27.01.2015, pkt. 19 på 10,278 mio. kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

318082

Haludvidelsesprojekt Alpi-Hallerne i Lind

10.278.000

8.538.198

1.739.802

 

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 1.739.802 kr., som skyldes momsmæssige forhold.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. og anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.    

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.