Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

419. Godkendelse af anlægsregnskab for haludvidelseprojekt og kunstgræsbane i Aulum

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for haludvidelseprojekt og kunstgræsbane i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

  Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Mette Nielsen.

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende haludvidelsesprojekt og kunstgræsbane i Aulum fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter: 

  • Multihal med foldevæg og springgrav
  • Fitnesscenter
  • Omklædning, aktivitetsområde og depot mv.
  • Kunstgræsbane (1.000.000 kr.)

 

Med henvisning til anlægsbevillinger givet af Byrådet henholdsvis den 22.06.2015, pkt. 182 på 1 mio. kr. samt den 17.11.2015, pkt. 288 på 13,597 mio. kr., i alt 14,597 mio. kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

318081

Haludvidelseprojekt og kunstgræsbane i Aulum

14.597.000

14.592.601

4.399

 

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 4.399 kr.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.  

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.