Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

418. Godkendelse af anlægsregnskab for Haludvidelsesprojekt Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for Haludvidelsesprojekt Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Mette Nielsen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende haludvidelsesprojekt i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Halprojektet omfatter: 

  • Tilbygning af ny idrætshal i tilknytning til eksisterende hal.
  • nyt fitnesscenter (kommerciel del)
  • opgradering/ renovering af foyer, nyt vindfang med åbenhed og transparens

 

Med henvisning til anlægsbevillinger givet af Byrådet henholdsvis den 23.06.2014, pkt. 227 på 10,278 mio. kr. samt den 03.03.2015, pkt. 74 på 4,2 mio. kr. ialt 14,478 mio. kr, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

318085

Haludvidelseprojekt Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

14.478.000

12.730.740

1.747.260

 

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 1.747.260 kr., som skyldes momsmæssige forhold i forbindelse med udbetaling af anlægstilskuddet.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. og anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.  

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.