Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

387. Lejerbo ansøger om godkendelse af lån, huslejestigning samt kommunegaranti til afdeling Lindehaven i Vildbjerg

Sagsnr.: 00.34.05-S00-5-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån, huslejestigning samt kommunegaranti til afdeling Lindehaven i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Lejerbo Trehøje ansøger om godkendelse af pantsætning ved låneoptagelse, huslejestigning samt kommunegaranti til udskiftning af køkkener ved kollektiv råderet i afdeling 164-0, Lindehaven m.fl., Vildbjerg.

Sagsfremstilling

Lejerbo Trehøje vil gerne have skiftet køkkener ved kollektiv råderet i afdeling 164-0, Lindehaven m.fl., Vildbjerg.

 

Afdelingen består af:

  • Linde Allé: 26 boliger i 2 etager, opført i 1971
  • Kirsebærhaven/Blommheaven: 42 rækkehuse, opført i 1982/88
  • Solhøj: 50 rækkehuse/etagelejligheder, opført i 1990-1995
  • Grandtoften: 8 hobbylandbrug, opført i 1995
  • Nylandsvej. 4 2-rums boliger og 2 ungdomsboliger. Opført i 2001
  • Skolevænget: 17 boliger, opført i 2002
  • Bredgade 19 - Højhuset: 8 lejligheder opført i 2006
  • Bredgade 31: 12 lejligheder, opført i 2005.

 

På afdelingsmøde den 16. marts 2017 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 18.096.000 kr. Projektet finansieres ved pantsætning - et 15-årigt kontantlån ved Nykredit.

 

Den årlige ydelse på lånet budgetteres til ca. 1.363.474 kr. Huslejestigningen udgør 379 kr. pr. måned, svarende til 5,63%-11,89%.

 

Huslejestigningen kræver kommunal godkendelse, fordi den er over 5 %.

Økonomi

Der søges om 100% kommunegaranti for lånet. Herning Kommune har ikke praksis for at stille kommunegaranti ved denne type renoveringer. Der er ikke oplysninger, der begrunder, at praksis fraviges. På den baggrund indstilles at der meddeles afslag.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 15-årigt kontantlån ved pantsætning ved Nykredit godkendes,

 

at huslejestigningen godkendes,

 

at der meddeles afslag på 100% kommunegaranti.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.