Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

386. Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer og døre i afdeling Gl. Skolevej, Herning

Sagsnr.: 00.34.05-S00-4-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer og døre i afdeling Gl. Skolevej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer og døre i afdeling 296-0, Gl. Skolevej, Herning.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af 22 rækkehuse, heraf 5 ungdomsboliger. Ejendommen er opført i 1986/1987 på Gl. Skolevej  62-66 A-H i Herning midtby.

 

På afdelingsmøde den 3. februar 2016 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 1.563.000 kr. Projektet finansieres ved et 30-årigt kontantlån i Realkredit Danmark på 963.000 kr., egne henlæggelser på 300.000 kr. samt tilskud fra Trækningsretten på 300.000 kr.

 

Den årlige ydelse på lånet budgetteres til ca. 45.912 kr. Huslejestigningen udgør månedligt 35,60 kr. svarende til 4,27%. Huslejestigningen kræver ingen kommunal godkendelse.

Økonomi

Der stilles ikke krav om kommunegaranti.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt