Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

400. Orientering om stævning af Planklagenævnets afgørelse af klage over lokalplan for MCH Messecenter Herning

Sagsnr.: 01.02.05-K02-2-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Orientering om stævning af Planklagenævnets afgørelse af klage over lokalplan for MCH Messecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 

 Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Herning Byråd vedtog i november 2015 en ny lokalplan for området ved MCH Messecenter Herning. Hotel Herning påklagede efterfølgende sagen. Planklagenævnet afgjorde i marts 2017, at de ikke kunne give Hotel Herning medhold i klagen. Hotel Herning har stævnet Planklagenævnets afgørelse. Stævningen fremsendes til orientering i Byplanudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Lokalplanen for MCH Messecenter fra november 2015 opfattes af sagsøger som uklar og urimelig byrdefuld over for sagsøger. Derudover mener sagsøger, at Herning Kommune har varetaget ulovlige formål ved give mulighed for at opføre et nyt hotel på MCH´s arealer på hjørnet af Vardevej og Messevejen, mens Hotel Herning ikke har mulighed for at udvide sin virksomhed. I den forbindelse påpeger sagsøger, at Herning Kommune er storaktionær i MCH, og at det bør tages med i betragtning af sagen.

 

Det vil sige, at stævningen handler om udøvelsen af det kommunale skøn og ikke formalia i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af lokalplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

  • Stævning af 11_9 2017 Lokalplan Messecenter Herning