Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

385. Fællesbo ansøger om yderligere låneoptagelse i afdeling 11, Odensegården, Herning

Sagsnr.: 00.34.05-S00-3-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Fællesbo ansøger om yderligere låneoptagelse i afdeling 11, Odensegården, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo ansøger om yderligere godkendelse af lån til renovering af faldstammer m.v. i afdeling 11, Odensegaarden, Herning.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i møde den 23. oktober 2017, punkt 351, at der i afdeling 11 optages et 30-årigt kontantlån i Realkredit Danmark på 790.000 kr., egne henlæggelser på 592.000 kr. samt tilskud fra den såkaldte trækning på 592.000 kr., til renovering af faldstammer i afdelingen.

 

Projektet har nu været i licitation, og resultatet blev desværre dyrere end oprindeligt budgetteret. Tidligere var projektet budgettet til 1.974.000 kr.

 

Projektet kan nu budgetteres til 2.426.000 kr. og finansieres ved et 30-årigt kontantlån i Realkredit Danmark på 971.000 kr., egne henlæggelser på 728.000 kr. samt tilskud fra trækningsretten på 727.000 kr. Den samlede stigning for projektet er 452.000 kr.

 

Huslejestigningen vil således fortsat udgøre 3,14% og kræver ingen kommunal godkendelse. 

Økonomi

Der stilles ikke krav om kommunegaranti.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.