Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

292. Afhændelse af ejendom

Sagsnr.: 82.21.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Afhændelse af ejendom

Beslutning