Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

293. Ansøgning om anlægstilskud

Sagsnr.: 04.08.10-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om anlægstilskud

Beslutning