Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

280. Godkendelse af overdragelsesaftale vedrørende Lindbjergskolen

Sagsnr.: 82.00.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Godkendelse af overdragelsesaftale vedrørende Lindbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup

Sagsresume

Med henblik på at få lavet en hensigtsmæssig opdeling af Lindbjergskolen og Hammerum Hallen i ejerlejligheder er et par ejedomsoverdragelser nødvendige. Der fremlægges overdragelsesaftale til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af Lindbjergskolen og ombygningen og tilbygningen på Hammerum Hallen er det nødvendigt at foretage et par ejendomsoverdragelser. Overdragelserne sker alene af formelle grunde for at kunne lave en ejerlejlighedskonstruktion.

 

Den selvejende institution Hammerum Hallen overdrager alle bygninger på lejet grund til Herning Kommune, som efterfølgende overdrager ejerlejlighed 2 til den selvejende institution Hammerum Hallen. Ejerlejlighed 2 er det, der bliver til den nye Hammerum Hal med videre.

 

Værdien af den selvejende institution Hammerum Hallens overdragelse til Herning Kommune er mæglervurderet til 12,4 mio. kr. Værdien af Herning Kommunes overdragelse til den selvejende institution Hammerum Hallen er vurderet til 14 mio. kr. Forskellen på 1,6 mio. kr. berigtiges ved gave.

 

Idet den selvejende Hammerum Hallen lovligt kan støttes af Herning Kommune, er overdragelsen af ejerlejligheden ikke omfattet af reglerne om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme.

 

Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftaler om ejerforeningsvedtægter, fordelingstal samt i øvrigt drift af indendørs og udendørs fællesarealer mv. med den selvejende institution. 

Økonomi

De samlede omkostninger ved overdragelserne anslås til 400.000 kr. Udgiften afholdes af anlægsbudgettet til Lindbjergskolen på Servieområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at overdragelsesaftalen godkendes,

 

at udgiften på 400.000 kr. til berigtigelse afholdes af anlægsbudgettet til projektet Lindbjergskolen på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059,

 

at differencen i købesummer på 1,6 mio. kr. berigtiges ved gave således der ikke sker faktisk betaling mellem parterne,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå de nødvendige aftaler, bl.a. om ejerforeningsvedtægter, fordelingstal samt i øvrigt drift af indendørs og udendørs fællesarealer mv. med den selvejende institution. 
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • Overdragelsesaftale - 1 rev (16527822_1)