Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

273. Ansøgning fra Herningsholm Erhvervsskole om at Herning Kommune tegner medlemskab af foreningen Xarxa

Sagsnr.: 24.10.05-P20-8-18 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra Herningsholm Erhvervsskole om at Herning Kommune tegner medlemskab af foreningen Xarxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Vibeke Hother og Pia Colstrup

Sagsresume

Herningsholm Erhvervsskole ønsker at gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse. Derfor vil Herningsholm Erhvervsskole fremme udveksling af elever/lærlinge og udveksling af undervisere. For bedre at kunne dette vil det være en fordel, at Herning Kommune bliver medlem af nonprofit foreningen Xarxa, der via europæisk bysamarbejde arbejder for at fremme kvalitet af undervisning og praktik via udveksling. Et medlemskab koster 6.000 kr. årligt, hvor Herningsholm Erhvervsskole vil finansiere halvdelen.  

Sagsfremstilling

Nonprofit organisationen Xarxa har eksisteret siden 2007 og er støttet af bystyret Barcelona, medlemmer og EU's Erasmus plus program. Pt. er 29 byer fra 13 forskellige lande medlemmer. Organisationen har kontor i Barcelona, Spanien. Viborg Kommune er den eneste danske kommune, som er medlem.

 

Via medlemskab af Xarxa FP får man direkte adgang til uddannelsesinstitutioner over hele Europa som aktivt og forpligtende arbejder med unges mobilitet inden for stort set samtlige erhvervs uddannelsesretninger. Se mere på www.Xarxafp.org

 

Der afholdes en årlig generalforsamling.

 

Formålet med Xarxa FP er:

 • At fremme udveksling af elever/studerende/lærlinge fra erhvervsuddannelser (VET – vocational educational training) på kortere eller længere ophold i andre land – typisk 3 uger til 3 måneder.
 • At fremme udvekslingen af undervisere/personale fra uddannelsesinstitutioner
 • At højne kvaliteten af udvekslinger både af unge mennesker og personale.
 • At få indflydelse på EU-politikker omkring unges mobilitet i Europa.

 

Organisering:

 

De administrative organer er:

 • Generalforsamling
 • Et forretningsudvalg
 • En direktør
 • Et permanent sekretariat

 

De nærmere opgaver for de forskellige aktører fremgår af vedtægterne (se bilag) sektion 3, artikel 13 til artikel 28.

 

Herning Kommunes rolle i samarbejdet vil blandt andet være:

 • Være medansøger om medlemskab sammen med Herningsholm Erhvervsskole
 • Deltage i Generalforsamlingen (første gang d. 14. februar 2019) i Barcelona med minimum 1 repræsentant fra kommunen – idet Herningsholm vil stille med den anden repræsentant). På det første møde vil de øvrige medlemmer stemme om Hernings optagelse.
 • Derefter deltage i den årlige Generalforsamling i februar i en af medlemsbyerne. Betalt overnatning og forplejning for 1 person/2 nætter fra kommunen.
 • Være positiv og behjælpelig, når der kommer delegationer fra Xarxa (første gang i 2018) og fra de øvrige samarbejdsbyer på senere tidspunkter.
 • Betale ½  kontingent – pt. Ca. 400 Euro/årligt svarende til ca. 3.000 kr.

      

Herningsholm Erhvervsskoles rolle i samarbejdet:

 • Være medansøger om medlemskab sammen med Herning Kommune
 • Varetage ”Mobility Manager” rollen
  o   Stå for al daglig kommunikation og administration i forhold til Xarxa FP sekretariatet.
  o   Søge og administrere Erasmus+ mobiliteter i EU til finansiering af de udvekslinger
  Herningsholm indgår i.
  o   Være bindeleddet til uddannelsesinstitutioner fra alle medlemsbyerne der ønsker samarbejde.
  o   Varetage arbejdet/ansvaret med at skaffe ”internships” i lokale virksomheder.
  o   Varetage arbejdet/ansvaret med at udvælge og udsende interesserede danske unge
 • Holde Herning Kommune orienteret om alt relevant i forhold til samarbejdet.
 • Deltage i Generalforsamlingen d. 14. februar 2019 i Barcelona med minimum 1 repræsentant (Her præsenteres Herning og Herningsholm), og øvrige medlemmer stemmer om optagelse.
 • Derefter deltage i den årlige Generalforsamling i februar i et af medlemsbyerne. Betalt overnatning og forplejning for 1 person/2 nætter
 • Betale ½ kontingent – ca. 400 Euro årligt svarende til ca. 3.000 kr.  

Økonomi

Medlemskab koster 800 EURO årligt ca. 6.000 kr. i pl. 2018. Herning Kommune og Herningsholm Erhvervsskole skal deles ligeligt om udgiften til medlemskabet.

Dertil kommer deltagelse i generalforsamling, og eventuelt udgifter til forplejning ved modtagelse af gæster. Sidstnævnte udgifter vil blive afholdt inden for budgetrammen til møder/rejser på Serviceområde 20 Administration.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Herning Kommune tegner medlemskab af foreningen Xarxa fra generalforsamlingen i februar måned 2019 under forudsætning af, at Herningsholm varetager funktionen som Mobility Manager. 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Vedtægter Xarxa FP
 • Internal-Regulations_March2012_EN_V03