Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

276. Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer i afdeling Gormsvej/Thyrasvej i Herning

Sagsnr.: 00.34.05-S00-3-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer i afdeling Gormsvej/Thyrasvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer og karnapper i afdeling 23, Gormsvej/Thyrasvej, Herning.

Sagsfremstilling

Fællesbo vil gerne have udskiftet vinduer og karnapper i afdeling 23, Gormsvej/Thyrasvej, Herning, idet dette er tiltrængt.

 

Afdeling 23 er opført i 1989 og består af 14 familieboliger og 22 ældreboliger.

 

På afdelingsmøde den 6. august 2018 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 2.510.000 kr. Projektet finansieres ved et 30-årigt kontantlån på 628.000 kr., tilskud fra Trækningsretten på 1.506.000 kr. samt egne henlæggelser på 376.000 kr.

 

Den årlige ydelse på lånet budgetteres til 37.500 kr. Huslejestigningen udgør 1,97%, hvilket ikke kræver kommunal godkendelse.

Økonomi

Der er ikke ansøgt om kommunal garantistillelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kontantlån godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.