Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

275. Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udbedring af taget i afdeling Lindehaven/Skolevænge i Vildbjerg

Sagsnr.: 00.34.05-S00-4-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udbedring af taget i afdeling Lindehaven/Skolevænge i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Lejerbo, Trehøje ansøger om godkendelse af lån til udbedring af taget i afdeling 164-0, Lindehaven/Skolevænget, Vildbjerg.

Sagsfremstilling

Lejerbo vil gerne have udbedret taget, der er en byggeskade i afdeling 164-0, Lindehaven/Skolevænget, Vildbjerg.

 

Afdelingen er opført i 2002 og består af 17 boliger centralt beliggende midt i Vildbjerg.

 

På afdelingsmøde den 13. juni 2017 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 886.000 kr. Projektet finansieres ved et 30-årigt kontantlån på 684.000 kr. Endvidere har Landsbyggefonden bevilget 600.000 kr.i sagen. Lejerbo gør opmærksom på, at efter godkendelsen af anlægsbudgettet er der foretaget en ny beregning på sagen, hvilket svarer til en besparelse på 202.000 kr.

 

Huslejestigningen udgør 0,44%, hvilket ikke kræver kommunal godkendelse.

Økonomi

Der ansøges om kommunegaranti for realkreditlånet.

 

Herning Kommune har ikke praksis for at stille kommunegaranti for ustøttede lån. Der foreligger ikke oplysninge i sagen, der giver anledning til at fravige praksis. Det indstilles, at der i overensstemmelse med praksis meddeles afslag på kommunal garantistillelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kontantlån godkendes,

 

at der meddeles afslag på kommunal garantistillelse for lånet.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.