Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

271. Budget 2019 - 2022 - 1. behandling af budget

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark  

Budget 2019 - 2022 - 1. behandling af budget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til budget 2019 og budgetoverslag 2020 - 2022 for Herning Kommune til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget svarer til det, som blev udleveret / godkendt på budgetkonferencen den 27. og 28. august 2018.

Økonomi

Det fremlagte budgetforslag udmønter sig således i hovedtal (2019 pl.):

 

 

 

 

 Budgetforslaget er udarbejdet med:

  • skatteprocent på 24,9 (Uændret)
  • grundskyldspromille på 5,73 for produktionsjord samt 20,53 for øvrige ejendomme (uændret)

 

 Kirkeskatteprocenten fastsættes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

  

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 26. september 2018 kl. 12.00.

  

Eventuelle ændringsforslag sendes til / afleveres i Administration og Økonomi.

  

Budgetforslag 2019 og budgetoverslag 2020-2022 udarbejdes i elektronisk form og vedhæftes til Byrådets medlemmer til byrådsmødet den 18. september 2018. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at forslag til budget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 overgår til 2. behandling,
at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 26. september 2018 kl. 12.00. 
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt med forbehold for budgetforliget. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.