Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

281. Frigivelse af midler til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af midler til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af midler til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner på Serviceområde 15, Kultur.

Det afsatte rådighedsbeløb er i alt 1.258.000 kr. pr. 1. januar 2018 inklusiv overførsel fra 2017.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i løbende dialog med kommunens kulturinstitutioner vedrørende diverse vedligeholdelsesopgaver, som institutionerne ikke selv har budgetmæssig dækning for.

 

For at undgå behandling af en række mindre enkeltsager ansøges der om en samlet anlægsbevilling på 500.000 kr., idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen fremsendes et samlet anlægsregnskab over de løste opgaver.

 

Der er på nuværende tidspunkt registreret følgende ansøgninger og opgaver:

 

  • Fugtskade på Den Jyske Sangskole - 87.700 kr.
  • Skimmelsvamp i Headspace - 178.500 kr.
  • Beskæring af træ, der vokser ind i bygningen ved Den Jyske Sangskole - 10.000 kr.

 

I alt ansøgninger for 276.200 kr., og det forventes at der fremkommer yderligere ansøgninger i løbet af 2018.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 500.000 kr. til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.
at udgiften finansieres af der til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2018.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet med den tilføjelse til 1. "AT";

 

at beløbet 500.000 kr. som der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2018 til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr., øges med 65.000 kr. til 565.000 kr. under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender ansøgning fra Blichermuseet på Herningsholm på mødet den 17. september.