Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

288. Indtægtsbevilling til tilskud til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Indtægtsbevilling til tilskud til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

Herning Kommune har ansøgt Socialstyrelsen om midler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Socialstyrelsen har den 18. juli 2018 udmøntet ansøgningspuljen. 95 kommuner har fået tildelt midler, herunder Herning Kommune. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget meddeler udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud svarende til bevillingen.

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgningen af puljemidler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (jf. § 15.25.22.10.) har socialstyrelsen tildelt Herning Kommune 2.672.988 kr. Af disse skal 786.891 kr. i 2019-2020 gå til kompetenceløft i dagplejen, og 1.886.097 kr. skal i 2018 gå til kompetenceløft af ledere og faglige fyrtårne.

 

Midlerne til kompetenceløft af ledere og faglige fyrtårne skal anvendes til en uddannelse, der tilrettelægges i samarbejde med VIA. VIA vil stå for forvaltningen, herunder planlægning, koordinering, undervisning, opfølgning mm. Indholdet i uddannelsen vil blandt andet være procesledelse i forhold til regeringens udspil omkring ”Stærke Dagtilbud”.

 

Forløbet vil starte med et fællesoplæg på 3 timer for al personale i daginstitutionerne. Herefter vil uddannelsesforløbet for lederne, de pædagogiske ledere og de faglige fyrtårne starte. Omfanget af uddannelsen vil være på ca. 3,5 undervisningsdage. Det forventes, at lederne, de pædagogiske ledere og de faglige fyrtårne vil få separate undervisningsdage samt fælles undervisningsdage.

 

Midlerne til dagplejen skal anvendes på PAU-uddannelsen af 3 dagplejere.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud på 1.886.097 kr. i 2018, 393.445,5 kr. i 2019 og 393.445,5 kr. i 2020.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.