Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

287. Indtægtsbevilling til tilskud til "Flere pædagoger i daginstitutioner med børn i udsatte positioner"

Sagsnr.: 28.09.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Indtægtsbevilling til tilskud til "Flere pædagoger i daginstitutioner med børn i udsatte positioner"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov og Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Herning Kommune har søgt Socialstyrelsen om midler fra ansøgningspuljen "Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner".

 

Ansøgningen er imødekommet for 3 institutioner/afdelinger. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. september 2018 til 31. august 2021 i alt 8.666.375 kr.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har på baggrund af ansøgning til Socialstyrelsen fået tilskud fra ansøgningspuljen "Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner".

 

Der var søgt på vegne af 4 institutioner (fordelt på 10 afdelinger). Ansøgningen er imødekommet til 3 afdelinger under daginstitutionen Østbyens Børnehuse.

 

Det er følgende 3 afdelinger, hvor ansøgningen er imødekommet:

  • Afdeling Borgen, Valdemarsvej 339
  • Afdeling Eventyrhuset, Thyrasvej 9
  • Afdeling Holtbjerg Børnehus, Valdemarsvej 32

 

Tilskuddet udgør i projektperioden 1. september 2018 til 31. august 2021 i alt 8.666.375 kr. Tilskuddet er fordelt således:

 

Tilskuddet er givet under betingelse af, at midlerne kommer oveni det vedtagne årlige budget.

Økonomi

Socialstyrelsen giver et samlet tilsagn for den 4-årige periode. Tilsagnet udgør ialt 8.666.375 kr. og fordeles mellem årene og afdelingerne som angivet i skemaet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud på 1.556.975 kr. i 2018, 2.843.760 kr. i 2019, 2.843.760 kr. i 2020 og 1.421.880 kr. i 2021.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.