Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

279. Indtægtsbevilling vedrørende salg af areal på Haraldsgade til politistation

Sagsnr.: 82.02.00-G10-15-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Indtægtsbevilling vedrørende salg af areal på Haraldsgade til politistation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med byrådets behandling den 26. april 2016 pkt. 125 af salget af et areal til ny politistation i Herning blev der oplyst, at der ville fremkomme en bevillingssag til Byrådet, når arealet Bygningsstyrelsen skulle anvende var på plads.

Det er nu tilfældet. Dette er bevillingssagen i forlængelse af salget.

Sagsfremstilling

 Der skal anvendes areal til bebyggelse af 1.945 etagemeter. I henhold til vilkårene koster en etagemeter byggeret 1.200 kr. plus moms. Samlet  bliver indtægten derfor 2.334.000 kr. plus moms.

 

Handelsomkostningerne udgør 10.000 kr. plus moms til advokat og 25.000 plus moms til matrikulære arbejder, i alt 35.000 kr.

Økonomi

Det fremgik af Byrådets behandling af sagen i 2016, at midler fra salgsindtægten kunne finansiere anlæg af parkering og gennembrud til Dronningens Boulevard til politiets udrykningskøretøjer. Det indstilles på den baggrund, at salgsindtægten netto på 2.299.000 kr. efter fradrag for handelsomkostninger anvendes til etablering af parkering og gennembrud til Dronningens Boulevard.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der til salgsindtægten meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2.334.000 kr. excl. moms i 2018 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, nyt stednr.,
at der til udgifter i forbindelse med handlen meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 35.000 kr. i 2018 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, nyt stednr. Anlægsudgiften finansieres af salgsindtægten,
at der til udgifter til vej og parkeringspladser meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2.299.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, TMU, nyt stednr. Anlægsudgiften finansieres af salgsindtægten.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.