Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

284. Revision af Handicaprådets vedtægter

Sagsnr.: 27.69.48-P24-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Revision af Handicaprådets vedtægter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet fremsender forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har på møde den 7. juni 2018 godkendt at indstille reviderede vedtægter for Handicaprådet i Herning Kommune til godkendelse i Byrådet.

 

Det er for størstedelens vedkommende alene redaktionelle rettelser:

 

  • § 1: Der er nu punktopstilling der viser områderne som Handicaprådet har fokus på, teksten "for borgere med handicap" slettes.
  • § 2: 4. afsnit "bør" ændres til kan.
  • § 4: 3-7 medlemmer ændres til 5 medlemmer svarende til praksis i Herning Kommune.
    DSI ændres til Danske Handicaporganisationer.
    Teksten "Det ordinære forfald" ændres til afbud.
    Teksten "funktionsperiode" ændres til fireårige periode.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet i Herning Kommune godkendes.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.