Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

282. Indtægtsbevilling til tilskud til demensvenlig indretning på plejecentre

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til tilskud til demensvenlig indretning på plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tildelt i alt 2.148.039 kr. til demensvenlig indretning. Pengene stammer fra puljemidler afsat i forbindelse med den nationale demenshandlingsplan 2025.

Sagsfremstilling

Fem plejecentre i Herning Kommune bliver nu endnu mere demensvenlige. De fem plejecentre har alle fået tilsagn om puljemidler til at gennemføre forskellige demensvenlige tiltag i forhold til indretningen af plejecentrenes inde- og udearealer.

 

De fem plejecentre er:

  • Sørvad Plejecenter - Har fået tilsagn om 123.565 kr. som skal bruges til etablering af en atriumgård med planter, vand og fugle
  • Fuglsangsø Centret - Har fået tilsagn om 312.948 kr. som skal bruges til nye stier og indhegning af deres have, samt bedre lys på gange og fællesarealer
  • Lindegården - Har fået tilsagn om 406.404 kr. som skal bruges til etablering af døgnrytmelys på mørke gangarealer
  • Plejecenter Søglimt - Har fået tilsagn om 578.476 kr. som skal bruges til nye stier og indhegning af haven, samt solafskærmning i indendørs gange og fællesarealer
  • Lind Plejecenter - Har fået tilsagn om 726.646 kr. som skal bruges til at udbygge deres udeareal bla. med en legeplads for børn

 

Plejecentrene Vesterled og Engholm har også ansøgt om puljemidler, men har desværre fået afslag.

 

Om puljemidlerne

Puljemidlerne stammer fra den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der som led i aftalen blev afsat midler til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger. Formålet med puljen er – via økonomisk støtte til kommuner, boligorganisationer, selvejende institutioner og andre, der driver plejeboligcentre – at styrke indsatsen med at tilvejebringe flere demensegnede plejeboliger, herunder aflastningsboliger. Puljen skal bidrage til, at det bliver lettere for kommuner, boligorganisationer m.v. at planlægge/foretage mindre ombygninger eller nyindretning af eksisterende plejeboliger, så en større del af plejeboligcentrene tager højde for særlige behov hos beboere med demens og dermed bidrager til øget tryghed og livskvalitet for beboere med demens.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 2.148.039 kr. i 2018 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. 
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.