Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

291. Taksationskendelse

Sagsnr.: 01.02.36-A00-1-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Taksationskendelse

Beslutning