Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

290. Prisfastsættelse af erhvervsarealer ved Mørupvej i Herning

Sagsnr.: 13.06.02-S29-2-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Prisfastsættelse af erhvervsarealer ved Mørupvej i Herning

Beslutning