Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

336. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

337. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

338. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - for det samlede kommunale område

339. Bevilling til Folkeafstemning om retsforbeholdet i EU

340. Godkendelse af Herning Kommunes deltagelse i Business Region MidtVest

341. Ansøgning om midler fra den tidligere LAG pulje til hjemmesider

342. Anlægstilskud til Fonden Skovsnogen

343. Godkendelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer

344. Godkendelse af nye grønne mål for indkøb

345. Ligestillingsredegørelse 2015 for Herning Kommune

346. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Kollundvej i Lind

347. Endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr.12 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

348. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

349. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

350. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

351. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 53 for Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring

352. Foreløbig vedtagelse af Lokalplanforslag for Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring

353. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 for udtagelse af rammeområde for vindmølleområde syd for Birk

354. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34 i Fårbæk

355. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde i Fårbæk

356. Endelig vedtagelse af lokalplan for Aulum Skole- og Fritidscenter

357. Endelig vedtagelse af lokalplan for Centerområde i Bryggergade 8, Herning

358. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 51 for MCH Herning Kongrescenter

359. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for MCH Herning Kongrescenter

360. Frigivelse af anlægsbevilling til smukke indfaldsveje

361. Frigivelse af anlægsbevilling til Haludvidelse i Aulum

362. Godkendelse af vedtægtsændringer for Museum Midtjylland

363. Revision af Green Cities samarbejdsaftale og valg af mål

364. Fritvalgspriser 2016 for praktisk hjælp og pleje

365. Fuglsangsø Centret - godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab

366. Ombygning af Ågården i Vildbjerg

367. Lukning af Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen

368. Frigivelse af anlægsbevilling til vuggestuepladser Haderup Skole og Børnehus

369. Frigivelse af anlægsbevilling til motoriksal i Haderup Skole og Børnehus

370. Event i Herning

371. Erstatning for anlæg af ledninger i kommunale arealer i Sinding, Studsgård og Tjørring

372. Erstatning for anlæg af kabler på kommunal ejet jord i Hurup Thy

373. Privat virksomhed anmoder om ekspropriation til fordel for virksomheden

374. Salg af areal i Herning by

375. Salg af areal i Aulum

376. Køb af grund i Herning by

377. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering ifm. ejendomshandel

378. Ekspropriation til vejformål

379. Socialøkonomisk viirksomhed

380. Banegårdspladsen

381. Herning Krisecenter