Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

381. Herning Krisecenter

Sagsnr.: 00.00.00-K08-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Herning Krisecenter