Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

378. Ekspropriation til vejformål

Sagsnr.: 05.01.02-P20-2-15 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Ekspropriation til vejformål