Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

369. Frigivelse af anlægsbevilling til motoriksal i Haderup Skole og Børnehus

Sagsnr.: 28.00.00-G01-7-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til motoriksal i Haderup Skole og Børnehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Haderup Børnehus har tidligere ansøgt om tilbygning i form af en motoriksal, og institutionen har selv fået udarbejdet et skitseoplæg på opgaveløsningen. Dette skitseoplæg er nu blevet bearbejdet af Kommunale Ejendomme.

Sagsfremstilling

Haderup Børnehus ansøger i juli 2014 om opførelse af en motoriksal. Daginstitutionen arbejdede selv videre med sagen, samt deres mulighed for medfinansiering.

Efterfølgende har Børn og Unge været inde i sagen og hermed også Kommunale Ejendomme. Kommunale Ejendomme har gennemgået institutionens skitseoplæg og påpegede, at der var flere ting der skulle på plads, samt at der skulle flere undersøgelser til.

 

I juni 2015 giver skoleleder / institutionslederen tilsagn om, at der arbejdes videre med sagen udfra det tilrettede skitseoplæg og den nyvurderede pris for byggeriet.

 

Kommunale Ejendomme har arbejdet videre med sagen, og det har resulteret i ændringer således, at der kan opnåes en myndigheds godkendelse.

 

Motoriksalen bliver beliggende i et eksisterende gårdrum samt der inddrages puderum og 2 glasforbindelsesgange.

 

Ved at daginstitutionen får tilbygget motoriksalen indebærer dette, at de har større mulighed for at udføre det pædagogiske arbejde, da institutionen i dag bærer præg af flere mindre rum. Samtidig vil tilbygningen skabe nye muligheder for skole og institution.

Økonomi

Anlægssagen beløber sig til 1.860.000 kr. Inventardelen finansieres af daginstitutionen. På anlægskontoen udvidelse/ændring af pladskapacitet resterer 2.163.000 kr.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.860.000 kr. til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr. Motoriksal Haderup Skole og Børnehus  i 2015,

at beløbet på 1.860.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på sted nr. 513099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.

Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Haderup Børnehus