Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

368. Frigivelse af anlægsbevilling til vuggestuepladser Haderup Skole og Børnehus

Sagsnr.: 28.03.04-G01-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til vuggestuepladser Haderup Skole og Børnehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Buch, Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

På dagtilbudsområdet søges om frigivelse af midler til etablering af vuggestuepladser i Haderup Skole og Børnehus. De frigivne midler skal anvendes til de nedenfor skitserede områder.

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgning fra Haderup Skole og Børnehus om etablering af vuggestuepladser og det faktum, at der pr. 1.11.2015 ikke er kommunale vuggestuepladser i dagtilbudsdistrikt 6 - Feldborg/Haderup - søges der om midler på i alt 197.000 kr til etablering af vuggestuepladser herunder elarbejde, tømrerarbejde, entreprenørarbejde, vvs-arbejde samt etablering af krybberum.

 

Etablering af vuggestuepladser giver mulighed for at der i en fremtidig fordeling eventuelt ville kunne tildeles vuggestuepladser til Haderup Skole og Børnehus.

Økonomi

197.000 kr.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles en anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 197.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, nyt stednr., Etablering af vuggestuepladser Haderup Skole og Børnehus i 2015,

 

at beløbet på 197.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på stednr. 513099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder. 

 

Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Ansøgning fra Haderup Skole og Børnehus