Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

367. Lukning af Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen

Sagsnr.: 28.03.00-P21-4-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Lukning af Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Som følge af opstart af privat daginstitution i Feldborg pr. 1. november 2015, er der pr. 1. november ikke flere børn indskrevet i den kommunale daginstitution Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen.

 

Forvaltningen indstiller derfor, at institutionen lukkes pr. 1. november 2015.

Sagsfremstilling

Den 1. november 2015 starter den private daginstitution op i Feldborg. Dette har betydet, at der pr. denne dato ikke er flere børn indskrevet i den kommunale daginstitution Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen.

 

Ledelsen af Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen har siden opstart af friskolen i Feldborg den 1. august 2015, været varetaget af skoleleder for Haderup Skole og Børnehus.

 

Alt personale fra Kålormen er virksomhedsoverdraget. En til institutionen i Haderup og resten til den private institution i Feldborg.

 

Inventar og lignende tilbydes til de kommunale daginstitutioner og SFO'er i Herning Kommune.

 

Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen er beliggende i kommunalebygninger Bredgade 80, 7540 Haderup. Forvaltningen anbefaler, at den kommunale bygning afhændes.

 

 

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at lukke den kommunale daginstitution Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen pr. 1. november 2015.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at den kommunale bygning Bredgade 80, 7540 Haderup afhændes.

Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.