Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

351. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 53 for Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 53 for Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

  

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring.

 

Kommuneplantillægget som er nr. 53 til Herning Kommuneplan 3013 - 2024, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 tilføjer bestemmelser til rammeområde 41.BL1 hvad angår matrikel nr. 10ø Tjørring, Herning Jorder. Den overordnede hensigt er at justere rammebestemmelserne om bebyggelsesprocent, etageantal og bebyggelseshøjde.

 

Kommuneplantillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 for Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade, Tjørring foreløbigt vedtages.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 53