Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

370. Event i Herning

Sagsnr.: 18.20.04-Ø40-3-15 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Event i Herning