Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

377. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering ifm. ejendomshandel

Sagsnr.: 20.00.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering ifm. ejendomshandel