Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

362. Godkendelse af vedtægtsændringer for Museum Midtjylland

Sagsnr.: 19.03.36-A00-1-15 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Godkendelse af vedtægtsændringer for Museum Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Museum Midtjylland ønsker vedtægtsændringer til godkendelse.

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland ønsker vedtægtsændringer til godkendelse.

For nemheds skyld er ændringerne markeret med rødt i bilaget med de nye vedtægter.

 

 

Der er tre grunde til vedtægtsændringerne

 

1: Museum Midtjylland har skiftet adresse

 

Herning Kommune har købt Museets bygning. Desuden køber Herning Kommune Museets grund med fremadrettet aftale om udmatrikulering til Museet.

 

2. Formelle ændringer i forhold til krav fra Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen har ændret retningslinjer og har krav om standardvedtægter

 

De formelle ændringer er i rækkefølge:

Krav om information om gældende lovgrundlag på forsiden

Krav om indholdsfortegnelse

Krav om tillæg med ejerforhold, lokaler og adresser (tillæg §6)

Nøjagtig krav ift bevaring, udskillelse, kassation, sikring mv (§9)

Krav om standard tekst om ophør (§12)

 

3. Småændringer

 

Eksempelvis hedder Kulturarvsstyrelsen nu Kulturstyrelsen.

 

Ændringerne i forhold til ansvarsområder er godkendt hos Kulturstyrelsen per 2. september 2015. Efter behandling og godkendelse i Herning Kommune sendes godkendelsen til Kulturstyrelsen til information. Denne ansvarsfordeling skyldes, at Herning Kommune er hovedtilskudsyder. Desuden sendes godkendelsen til Ikast-Brande Kommune til kommentering og udtalelse.

Museets ejerforhold, lokaler og adresse ændringer i forhold til grunden Museumsgade 32 (tillægget §6) træder i kraft så fremt det bliver vedtaget, at Herning Kommune køber grunden til Museums gade 32, (Dagsorden punkt samme dag).

 

 

Byrådet har udpeget Marianne Bjørn og Anders Madsen til bestyrelsen for Herning Museum.

Økonomi

Herning Kommune er fortsat hovedtilskudyder til Museum Midtjylland - vedtægterne ændrer ikke på disse forhold.

 

Vedtægts ændringerne har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at Forslaget til vedtægtsændringer godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Godkendelse fra Kulturstyrelsen af Museum Midtjylland vedtægter
  • Tillæg til Museum Midtjyllands vedtægter
  • vedtægter med rettelser markeret Museum Midtjylland
  • Museum Midtjylland Vedtægter 2010