Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

364. Fritvalgspriser 2016 for praktisk hjælp og pleje

Sagsnr.: 00.00.00-P19-7-15 Sagsbehandler: Antonio M. Barahona  

Fritvalgspriser 2016 for praktisk hjælp og pleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året fastsætte frit-valgs-timepriser for personlig og praktisk hjælp.
Frit-valgs-timepriserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgere.
 
Timepriserne anvendes alene til afregning med leverandørerne.

Sagsfremstilling

Ifølge reglerne skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at timeprisen justeres løbende, således at omkostningerne stemmer overens med timeprisen.

Der er beregnet to forskellige sæt timepriser til afregning med henholdsvis den kommunale og private leverandør.
 
Forskellen mellem timepriserne til henholdsvis den kommunale og den private leverandør skyldes, at fællesomkostninger (overhead) kun indgår i de timepriser, som bruges til at afregne med de private leverandører. Som overhead kan eksempelvis nævnes følgende omkostninger: udgifter til husleje i områdecentrene, andel af områdeleder og distriktsledere, kontorpersonale i områdekontorerne, andel af EDB udgifter m.m.

Den kommunale leverandør afholder ikke selv udgifterne til fællesfunktioner og kompenseres derfor ikke.

 

Tabel 1 viser priserne for 2016 for den kommunale leverandør. Ændringerne af priserne fra 2015 til 2016 skyldes udviklingen i omkostningerne for den kommunale leverandør i regnskab 2014.

 

Tabel 1.

 

 

Tabel 2 viser priserne for den private leverandør.

 

 

Økonomi

Det vurderes, at der er plads i myndighedens budget (på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre) for 2016 til at finansiere udviklingen i timepriser. Det bemærkes, at dette vurderes med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at frit-valgs-timepriser godkendes for 2016 og bliver gældende pr. 1. januar 2016.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.