Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

339. Bevilling til Folkeafstemning om retsforbeholdet i EU

Sagsnr.: 84.06.00-G00-1-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Bevilling til Folkeafstemning om retsforbeholdet i EU

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Leo Pedersen

Sagsresume

Der anmodes om udgiftsbevilling i 2015 til afholdelse af folkeafstemning om retsforbeholdet i EU.

Sagsfremstilling

Der er udskrevet folkesafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning den 3. december 2015.

 

Økonomi

I budgettet for 2015 er der afsat midler til en valghandling, der som bekendt allerede er afholdt i forbindelse med folketingsvalget den 18. juni 2015. Det var forventningen af folkeafstemningen skulle afholdes i 2016, hvorfor beløbet til dette formål er afsat i budget 2016.

 

Der er i 2015 afsat 1,888.000 mio.kr. til valg i Herning Kommune. Der er pr. dags dato forbrugt 1,572 mio. kr. Til rest er der derfor ca. 0,316 mio. kr.

 

Der anmodes om en udgiftsbevilling på 1.300.000 kr. til afholdelse af udgifterne i forbindelse med folkeafstemningen i 2015, således at den forventede samlede udgift til afholdelse af folkeafstemningen andrager ca. 1,6 mio. kr.

 

Beløbet kan finansieres af afsat beløb i 2016, hvor der er et budget på 1,815 mio. kr.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der meddeles en udgiftsbevilling på 1,3 mio. kr. til serviceområde 20 Administration - afholdelse af valg,

at beløbet finansieres af det på serviceområde 20 Administration afsatte budget i 2016 på 1,815 mio. kr.

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.