Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

345. Ligestillingsredegørelse 2015 for Herning Kommune

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1649-09 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ligestillingsredegørelse 2015 for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med sagen forelægges udkast til Ligestillingsredegørelse 2015 for Herning Kommune til godkendelse.  

Sagsfremstilling

Efter ligestillingsloven § 5a udarbejder kommunen hvert andet år en ligestillingsredegørelse. Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet i et møde og indsendes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold inden 1. november 2015.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til Ligestillingsredegørelse 2015 for Herning Kommune.

 

Ligestillingsredegørelsen er besvaret ud fra den kontekst, at vi i Herning Kommune har mange relevante personalepolitiske dagsordener. Set fra et ledelsesmæssigt perspektiv er det vigtigt, at nogle af disse dagsordener ikke står alene, men at de får et aktivt personalepolitisk liv ind i andre (personalepolitiske) dagsordner.

 

Som eksempel på dette kan nævnes personalepolitiske overvejelser i forbindelse med rekruttering – at vi ved besættelse af ledige stillinger har en målsætning om, at vi rekrutterer den mest kompetente kandidat til jobbet sammenholdt med, at vi har et ønske om at undgå kønsmonopol.

 

Ved at indtænke de forskellige personalepolitiske dagsordener i hinanden får de således et meningsfuldt liv på arbejdspladsen Herning Kommune og kompleksiteten reduceres, ligesom lederkæderne og MED-organisationen oplever at de forskellige personalepolitiske dagsordener går op i en højere enhed.

 

I Danmark er der generelt en meget kønsopdelt fagfaglighed – kvindelige pædagoger leder kvindelige pædagoger/pædagogmedhjælpere/dagplejere og mandlige håndværkere leder mandlige medarbejdere inden for håndværk og driftsområdet.

 

I Herning Kommune bestræber vi os på at betragte ledelse som et fag og nedtone fagfagligheden, når vi rekrutterer ledere. Vi er ikke tilbageholdne med at ansætte mønsterbrydere, som har de efterspurgte ledelsesmæssige kompetencer og kvalifikationer.

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at der i regi af HovedMED er udarbejdet et tillægsnotat om ligestillingspolitik. På møde 1. oktober 2015 drøftede HovedMED ligestilingsredegørelsen. HovedMED havde ikke bemærkninger til redegørelsen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at udkast til Ligestillingsredegørelse 2015 for Herning Kommune godkendes.

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • Ligestillingsredegørelse 2015