Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

347. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

348. Budget 2014-2017 - 1. behandling af budget

349. Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

350. Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 - samlet

351. Orientering om befolkningsprognose 2014-2026

352. Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2014

353. Frigivelse af anlægsbevilling til lokaleoptimeringer på rådhuset

354. Frikommuneforsøg om udvidelse af aflastningscenter i Viborg Kommune

355. Vedtagelse af forslag til Retningslinier for Digital Skiltning

356. Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende sammenflytning af Beskæftigelsesafdelingens institutioner

357. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 19 til Spildevandsplanen for området ved campingpladsen på Ringkøbingvej i Herning

358. Anlægsbevilling til trafikregulering på cityringen i Herning

359. Anlægsregnskab for parkerings-søgesystem i Herning by

360. Naturpolitik for Herning Kommune

361. Salg af areal i Skibbild

362. Salg af erhvervsareal i Vildbjerg

363. Prisfastsættelse på Åbrinken i Sørvad

364. Prisfastsættelse af Præsteskoven i Sdr. Felding

365. Erstatningssag

366. Ændring af tilbagefaldsklausul

367. Ansøgning

368. Ansøgning