Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

352. Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2014

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-12 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådets ordinære mødekalender skal fastlægges for et år ad gangen. Der fremsendes forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- samt byrådsmøder i 2014.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og Byrådsmøder i 2014.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder i 2014:

 

Januar 20.

Februar 24

Marts 24.

April 28.

Maj Ingen

Juni 16.

Juli Ingen

August 18.

September 8. og 29.

Oktober Ingen

November 3.

December 8.

 

Byrådets møder i 2014:

 

Januar 28.

Februar Ingen

Marts 4.

April 1.

Maj 6.

Juni 24.

Juli Ingen

August 26.

September 16. (1. behandling af budget)

Oktober 7.   (2. behandling af budget)

November 11.

December 16.

 

Byrådsmøderne påbegyndes kl. 17.00.

 

Antallet af møder i året 2014 udgør 10 i lighed med de forudgående år.

 

De ordinære byrådsmøder suppleres af en række tema- og orienteringsmøder samt to årlige budgetkonferencer:

 

  • 13. - 14. januar - introkonference

  • 28. januar - Tema/orienteringsmøde kl. 15.00 - 17.00

  • 4. marts - Tema/orienteringsmøde kl. 15.00 - 17.00

  • 1. april- Tema/orienteringsmøde kl. 15.00 - 17.00

  • 7.  og 8. april - Budgetkonference

  • 6 . maj - Tema/orienteringsmøde kl. 15.00 - 17.00

  • 24. juni - Tema/orienterngsmøde kl. 15.00 - 17.00

  • 25. og 26. august Budgetkonference

 

 

 


Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at mødekalenderen for 2014 godkendes.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • KALENDER 2014