Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

366. Ændring af tilbagefaldsklausul

Sagsnr.: 82.02.00-G10-7-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ændring af tilbagefaldsklausul