Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

353. Frigivelse af anlægsbevilling til lokaleoptimeringer på rådhuset

Sagsnr.: 83.01.01-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Frigivelse af anlægsbevilling til lokaleoptimeringer på rådhuset

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Leo Pedersen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af samtaleanlæg i byrådssalen samt mindre lokaleoptimeringer i administrationen på rådhuset.

Sagsfremstilling

Samtaleanlægget i byrådssalen skal af driftssikkerhedsmæssige hensyn udskiftes.

Endvidere er der behov for en række mindre lokaleoptimeringer med henblik på at skabe bedre arbejdsmæssige rammer, herunder bedre lysforhold samt øget sikkerhed i administrationen.

 

Der er i forbindelse med overførselssagen i foråret 2013 afsat i alt 0,250 mio. kr. til disse anlæg.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 250.000 kr. til de nyt samtaleanlæg i byrådssalen og diverse andre lokaleoptimeringer på rådhuset på Serviceområde 02 Renovation, nyt stednr.,

 

at 150.000 kr. af udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, Serviceområde 2, Administration m.v., stednr. 650099,

 

at den resterende del af udgiften på 100.000 kr. finansieres af det til formålet overførte beløb på, Serviceområde 20, Administration m.v.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.