Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

362. Salg af erhvervsareal i Vildbjerg

Sagsnr.: 13.06.02-34-13 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af erhvervsareal i Vildbjerg