Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

348. Budget 2014-2017 - 1. behandling af budget

Sagsnr.: 00.30.10-S55-2-13 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budget 2014-2017 - 1. behandling af budget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
     X
    X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017 for Herning Kommune til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget svarer til det på budgetkonferencen fremlagte, justeret med DUT, budgetgaranti, beskæftigelsesområdet, øvrige budgetjusteringer som følge af resultatopgørelsen samt pris- og lønskøn.

 

Det fremlagte budgetforslag udmønter sig således i hovedtal:

 

[image]

 

 

Budgetforslaget er udarbejdet med:

 

  • skatteprocent på 24,9 (uændret),

  • en grundskyldspromille på 5,73 for produktionsjord samt 20,53 for øvrige (uændret).

 

Kirkeskatteprocenten fastsættes i forbindelse med 2. behandlingen.

 

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til onsdag den 25. september 2013 kl. 12.00, jævnfør den vedtagne budgetprocedure. Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres i Koncern Økonomi.

 

Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 vedlægges dagsorden til Byrådets medlemmer.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at forslag til Budget 2013 og budgetoverslag 2015-2017 overgår til 2. behandling,

 

at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til onsdag den 25. september 2013 kl. 12.00
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.