Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

356. Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende sammenflytning af Beskæftigelsesafdelingens institutioner

Sagsnr.: 00.30.00-S55-1-12 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende sammenflytning af Beskæftigelsesafdelingens institutioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag anmodes udvalget om, at der meddeles anlægsbevilling til engangsudgifter i forbindelse med sammenflytningen af Beskæftigelsesafdelingens enheder på Godsbanevej.

Sagsfremstilling

I den samlede sag om overførsler fra 2012 til 2013, er der på både serviceområde 17 (områder med selvforvaltning) og på serviceområde 20, Administration i SSB(BSK) godkendt overførsler, der skal anvendes til at finansiere engangsudgifter ved sammenflytning af beskæftigelsesafdelingens enheder på godsbanevej.

 

Det drejer sig om 1,25 mio kr på SO 17 og 1,2 mio kr på SO 20 - i alt 2,45 mio kr.

 

Med denne sag ansøges om at disse driftsmidler (1,25 mio på so 17 - de 1,2 mio kr på serviceområde 20 er overført til anlæg) overføres til anlæg som rådighedsbeløb på serviceområde 20, med 1,25 mio kr i 2013 og 1,2 mio kr i 2014, og at der meddeles anlægsbeviling på det samlede beløb - 2,45 mio kr.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at udgiften finansieres af overført rådighedsbeløb fra 2012 på henholdsvis serviceområde 20 Administration (1,2 mio kr) på stednr 650099 Administrationsbygninger pulje til div renoveringer og serviceområde 17 (1,25 mio kr) på stednr. 590011 Jobsøgningsværkstedet - budget til fordeling.

 

at der meddeles anlægsbevilling på 2.450.000 kr ex. moms til SO 20 administration, sted nr. 650XXX.
Beskæftigelsesudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilling til Byrådet.