Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

365. Erstatningssag

Sagsnr.: 01.02.40-Ø61-4-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Erstatningssag