Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

363. Prisfastsættelse på Åbrinken i Sørvad

Sagsnr.: 13.06.02-S29-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Prisfastsættelse på Åbrinken i Sørvad